1. Social Networking Websites
 
Dit eerste deel gaat over de culturele aspecten van social networking websites. Aan de hand van voorbeelden gaan we het onderwerp afkaderen. We gaan in op de gebruikers, de aantallen, de onderwerpen.
 
Vervolgens gaan we in op de manier waarop de grote gevestigde bedrijven met dit verschijnsel omgaan. We geven een aantal voorbeelden van bedrijven die de nieuwe communicatievormen omhelsen, en gebruiken in hun marketingcampagnes, en we kijken of dit ook succes heeft.
 
Tenslotte gaan we brainstormen over mogelijkheden en toepassingen. Hoe kunnen we inspringen op de mogelijkheden van social networking websites?
 
2. Web 1,2,3
 
Over Web 2.0 is af heel wat geschreven -- maar intussen is Web 3.0 al meer en meer werkelijkheid aan het worden. In dit stuk kunnen we allereerst de terminologie uit elkaar halen: waarin verschilt Web 2.0 van de oorspronkelijke web (1.0), of is dat onderscheid eigenlijk niet helder te maken? En wat belooft Web 3.0 nu eigenlijk, en wie zijn de belangrijkste spelers? En hoe willen deze spelers de klus aanpakken? Moet het web zoals we die nu kennen helemaal herschreven worden? Als we dit op een rijtje hebben kunnen we dicussieren over onze plaats in Web 1,2,3 en wat we moeten doen om in te springen op de komende ontwikkelingen.
 
3. De "Semantic Web"
 
Nu dat we een stevige grip hebben op de verschillen tussen Web 1,2 en 3 kunnen we een uitstapje wagen naar de ingredienten van een intelligente internet. We gaan het over RDF triplets hebben, en hoe een computer daarmee weet dat de lucht blauw kan zijn, of grijs, maar nooit erwtensoep. We gaan het over OWL hebben, een manier om onze begrippen uit onze wereld hanteerbaar te maken in termen van RDF.
 
Ook hier gaan we na het vaststellen van de grondbegrippen kijken hoe bedrijven op dit moment al de RDF/OWL technologie gebruiken om meer uit het internet te halen dan tot nu toe mogelijk is. En we sluiten ook nu af met een dicussie over hoe we deze technieken in de toekomst zouden kunnen inzetten voor het realiseren van onze doelen.
 
3 stukken over het web in 2011